همیشگی...!

 بگذار

دوستــــــ بمانیم

"عشق" همه چیز را خرابــــــ میکند . . . !

/ 10 نظر / 27 بازدید
پریا

نـــــــــــــــــــــــــایس عشقم[ماچ]

نازنین

تنها غمگین نشسته با ماه در خلوت ساکت شبانگاه اشکی به رخم دوید ناگاه روی تو شکفت در سرشکم دیدم که هنوز عاشقم آه

نازنین

سلام اااااااااجی شرمنده نتونستم بیام ژیشت اخه کامم خراب شده بود[اوه] ولی درستش کردم اومدم پیشت[لبخند]

ديدار

اپم _________________$$$$___$$$$ _خوشحال__________$$$$$$$_$$$$$$ __میشم____$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$ _سر__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$ بزنی$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$ __$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$___________$$$$ _$$$$$_$$$$$$$$$$$___________$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$$ $_$$$$$$__$$$$$$$$$ $_$$$$$$___$$$$$$$$ _$$$$$$$$$__$$$$$$$ $_$$$$$$$$___$$$$$$ $$_$$$$$$$$___$$$$$ $$$_$$$$$$$$__$$$$$$ _$$$_$$$$$$$$$_$$$$$ $$$$$ __$$$$$$$$_$$$$ $$$$$$$ __$$$$$$$$$__$ $_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$ $$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$ $$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __________$$$$$

نازنین

حــآلآ کــِه نــَه اَز دَســت مــَن وَ نــَه اَز دَســت دُعــآهـــآیَم کــآری بــَر نــِمـیآیــد تــُو وَ آمــَدَنَـــت رآ بــه دَســت کـَســی کـــه / خـــُدآ / مـــینـــآمــَنـد مــیســپــآرَم...[بغل]

نازنین

زندگی تمامش خطای دید است! مـن فقط تـو را می بینم و تـو فقط مـن را نمی بینی...[لبخند]

نازنین

سلااام اجی اپممم بدوبیاااا[هورا]

ایوب

زن من میشی ؟

بهنام

حال دیگران را نمی دانم ولی حال خودم خوب نیست . دلم چند روزی ست با من سر لج افتاده . شاید فهمیده که دنیا دنیای لج و لجبازی ست ... سخت است پر باشی و نتوانی حتی برای دفترت درد دل کنی . دیگر برای دفترها هم دل نمی گذارند .دنیای جالب یست .