# خیابان_تنهایی!

خیابان تنهایی

  چگونه دست "دلم" را بگیرم ودر کنار   "دلتنگیهایم" قدم بزنم...؟!   در این "خیابان" که پر از چراغ وچشمک   ماشینهاست...   نه آقایــان!!!   مسیر "من" با شما یکی نیـــست!   از ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 263 بازدید