# کلماتی_که_اگر_در_نماز_غلط_ادا_شوند،معنای_آنها_تغیی

کلماتی که اگر در نماز غلط ادا شوند،معنای آنها تغییر می یابد!

     الرَّحمن ِ الرَّحیم (بخشنده مهربان)     الرهمان الرهیم(مرهم گذار)  اَلحَمدُلِلّه(ستایش مخصوص خداست) الهمد(هلاکت،خاموشی) اَلعالَمین(جهانیان)                   ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 628 بازدید